Indflytningssyn - når lejer flytter ind

Læs mere om reglerne her

Før lejeren flytter ind i et af udlejers lejemål, har lejer pligt til at afholde et indflytningssyn. Det anbefales det iht. lejeloven, at lejer og udlejer gennemgår lejemålets stand sammen ved indflytningen, for at konstatere eventuelle mangler, der ikke skyldes lejers slitage i løbet af lejeperioden. Indflytningssynet lægger til grund for det fraflytningssyn, som laves når lejeren fraflytter lejemålet på et senere tidspunkt.

 

Udlejer du mere end ét lejemål, er du ifølge Lejelovens § 9 forpligtet til at afholde indflytningssyn. Afholdes der ikke et indflytningssyn, mister udlejer sin ret til at blive godtgjort af lejer for udbedringer skader, som de ellers vil være ansvarlig for. Udlejer du derimod kun et enkelt lejemål, er du ikke lovmæssigt forpligtet til at afholde indflytningssyn og udarbejde en indflytningsrapport.

Indflytningsrapporten

Som udlejer er det vigtigt at sikre, at lejemålet fremstår i god stand, både før og efter en udlejning. Hvis man som udlejer vil undgå høje omkostninger til reparationer eller udbedringer af skader, så er det essentielt at få udfyldt en indflytningsrapport.

 

I forbindelse med indflytningssynet, bliver der som regel udfyldt en indflytningsrapport, som er det dokument, der lister eventuelle fejl og mangler i lejemålet ved indflytningen. Det er så op til udlejer, om vedkommende ønsker at udbedre manglerne fra indflytningsrapporten før eller efter lejeren flytter ind i lejemålet. Denne beslutning har i sidste ende betydning for, hvorvidt lejer hæfter for eventuelle skader, fejl eller mangler.

 

Indflytningsrapporten er lejer og udlejers dokumentation for, at lejemålet er som aftalt i lejekontrakten. Det kan være en god idé at tage billeder af lejemålet ved indflytningen og vedlægge billederne som dokumentation i indflytningsrapporten.

 

Er lejer til stede under indflytningssynet, skal indflytningsrapporten udleveres samme dag. Havde lejer ikke mulighed for at være til stede under indflytningssynet, skal udlejer aflevere rapporten til dig seneste 2 uger efter synet.

Fejl- og mangelliste

Det sker at man overser fejl og mangler i forbindelse med Indflytningssynet og her har lejeren 14 dage efter lejeforholdets begyndelse, til at indmelde yderligere fejl og mangler. Her er det vigtigt at lejer nøje beskriver manglerne og samtidig dokumentere det med et billede. En fejl- og mangelliste kan eksempelvis indeholde:

  • Løse fodlister

  • Revnede fuger

  • Revnede fliser

  • Knækkede spots

  • Gulvets stand

  • Ridser i karme, loft og øvrigt træværk

  • Vinduerne stand

  • Standen på lejemålets hårde hvidevarer

Vil du høre mere om Boligflow?