Betingelser

Gældende per 01/02-2020

1. Generelt

Grundlæggende set, så påtager vi os hver vores egen risiko og er ikke ansvarlige for hinandens forretninger. Teamet bag systemet vil strække sig langt for at give dig en positiv oplevelse, så hvis du er utilfreds eller mangler noget, kan du bare fortælle os det.

 • 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med Boligflow. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette dokument samt gældende dansk og international lovgivning.
 • 1.2. Hvor andet ikke er oplyst, er alle priser opgivet i danske kroner ekskl. moms.
 • 1.3. Boligflow kan i intet tilfælde afkræves erstatning til dækning af kundens driftstab, avancetab, dagbøder, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Boligflow er herudover ikke ansvarlig for, hvis aftale med tredjemand misligholdes eller bortfalder.
 • 1.4. Alle immaterielle rettigheder til de af Boligflows udarbejdede software, moduler, koncepter og kildekoder tilhører Boligflow.
 • 1.5. Kunden har ansvaret for at sikre sig ophavsretten til de tekster og billeder som denne uploader til systemet.

2. Abonnement, fornyelse & opsigelse

Boligflow er et abonnementssystem. Du slipper derfor helt for udviklings-, opstarts-og tilpasnings-omkostninger. Du betaler kun for den periode du skal bruge systemet - det er lidt som at bo til leje.

 • 2.1. Et abonnement er gældende fra datoen specificeret i den tilhørende aftale eller faktura.
 • 2.2. Kunden kan til enhver tid opsigelse abonnementet til udløb af perioden. Forudbetalt abonnement refunderes ikke.
 • 2.3. Betaling skal ske indenfor den aftalte betalingsfrist, der som udgangspunkt er 14 dage efter fakturaens udstedelse.
 • 2.4. Såfremt betalingen ikke falder rettidig, pauser Boligflow kundens adgang til systemet. Efter 90 dage uden betaling eller kontakt, lukkes kontoen og data slettes.
 • 2.5. Såfremt kunden sælger hele eller dele af virksomheden, er Boligflow behjælpelig med at flytte disse ud på en separat konto til den nye ejer af lejemålene.

3. Tilkøb

Som udgangspunkt ønsker vi at lade mest muligt være inkluderet i abonnementet. Der er dog fremtidige punkter, der kan være så store, at de er et lille system i sig selv og derfor vil være tilgængelige som tilkøb. Systemet giver mulighed for at trække på eksterne services såsom Digital underskrift, hvor hver benyttelse af dette medfører en omkostning, som viderefaktureres til kunden.

 • 3.1. Kontoen giver adgang for tilkøb Det er muligt at trække på eksterne systemer, hvor omkostningen ved dette pålægges kunden. Dette vil altid være skiltet tydeligt på den enkelte funktion.
 • 3.2. I det omfang kunden ønsker dokumentation/undervisningsmateriale, som ikke allerede eksisterer, producerer Boligflow det for egen regning og stiller det til rådighed bredt.
 • 3.3. I tilfælde af at Boligflow af uforudsete grunde ikke er i stand til at levere et aftalt produkt, forbeholder Boligflow sig retten til at annullere eventuelle kontrakter ud fra et princip om negativ kontraktsinteresse.

4. Force Majeure

Vi så i 2020 hvordan en udefrakommende virus kunne lægge det meste af samfundet ned. Vi kunne dog arbejde videre hjemmefra, og det vil vi kunne i langt de fleste situationer. Ligesom indtil flere datacentre skulle gå op i flammer samtidig, før vi får et problem. Men det er svært at spå, især om fremtiden, så lad os på forhånd være enige om lidt ekstra snor i ekstreme tilfælde.

 • 4.1. Boligflow er ikke ansvarlig overfor kunden, såfremt der i aftaleforholdet opstår forhold, der skyldes omstændigheder, der hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen. Dette være sig, men ikke begrænset til edb-vira, dødsfald, sygdom, krig, strømafbrydelser, samt overbelastning af nettet, fejl i andres netværk og systemnedbrud.

5. Voldgift - lovvalg

Vi håber aldrig at det kommer dertil, hvor vi skal bruge penge på advokater. Vi har endog meget svært ved at se det scenarie opstå, men skulle det ske, så afstemmer vi i nedenstående, hvordan det vil skulle håndteres.

 • 5.1. Tvister afgøres efter dansk ret og med Retten i Aalborg som værneting i 1. instans.

Vil du høre mere om Boligflow?