1. Privatlivspolitik

Hos Boligflow har vi stor fokus på datasikkerhed og fortrolighed. Når vi behandler dine oplysninger, er vi forpligtet til at give dig en række informationer, som du kan læse om her. Reglerne herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.

I nærværende privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi håndterer de personoplysninger, der indsamles, når du er kunde hos Boligflow, besøger vores hjemmeside og/eller i øvrigt anvender de forskellige services og funktioner, vi tilbyder.

1.1 Boligflow som dataansvarlig – hvordan kontakter du os?

Vi er hos Boligflow dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger, når vi indsamler disse. Du finder vores kontakt oplysninger nedenfor.

Boligflow ApS

Gøteborgvej 16

9200 Aalborg SV

CVR-nummer: 40843639

Telefonnummer: +45 70 60 20 03

E-mail: support@boligflow.dk

1.2 Boligflow som databehandlere

Når en kunde anvender vores løsning til at behandle personoplysninger, bliver vi en databehandler for den datansvarlige kunde. Vi stiller en databehandleraftale til rådighed som vi indgår med alle kunder.

2. Formål og retsgrundlag for behandling og kategorier af personoplysninger

I nærværende privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi håndterer de personoplysninger, der indsamles, når du er kunde hos Boligflow, besøger vores hjemmeside og/eller i øvrigt anvender de forskellige services og funktioner, vi tilbyder.

2.1 Besøgende på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside på www.boligflow.dk, anvendes der cookies, som har til formål at tilpasse vores indhold og annoncer, vise dig funktioner til sociale medier og analysere vores trafik. Du har som besøgende mulighed for at angive, hvilke cookies, der gives samtykke til at indsamle.

Vi indsamler ved dit samtykke til brug af cookies almindelige personoplysninger, herunder brugeradfærd, browsertype, enhedskategori, oplysninger om foretrukne indstillinger og IP-adresse. For flere informationer henvises til vores Cookiepolitik, som findes nederst på www.boligflow.dk. Oplysninger indhentes fra den registrerede selv eller fra tredjeparter, herunder cookieleverandører.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

2.2 Nyhedsbrev

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev, som har til formål at informere dig om spændende opdateringer og tiltag i Boligflow samt andre relevante nyheder. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og således blive slettet fra listen over modtagere.

Vi indsamler ved din tilmelding til nyhedsbrevet almindelige personoplysninger, herunder navn, e-mail og hvordan du interagerer med nyhedsbrevet. Oplysninger indhentes udelukkede fra den registrerede selv.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

2.3 Kunder

Når du opretter dig selv og din virksomhed som kunde i Boligflow, er formålet at gøre brug af Boligflows automatiske ejendomsadministrationsplatform.

Vi indsamler ved din oprettelse almindelige personoplysninger, herunder navn, e-mail og telefonnummer. Der indsamles ligeledes CVR-nummer. Oplysninger indhentes udelukkende fra den registrerede selv.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

2.4 Leads

Leads genereres via offentlige databaser over ejendomme og ejere. Hvis du står som ejer af en ejendom med et CVR nr., så registrerer vi dit navn og CVR nr. med henblik på at kontakte dig i salgsøjemed.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er i vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vi har en legitime interesse i at lave opsøgende salg til relevante virksomheder. Vi opdaterer vores databaser over leads flere gange årligt.

2.5 Generelle henvendelser

Hvis du henvender dig til os via e-mail, telefon eller sociale medier så behandler vi dine kontaktoplysninger og de oplysninger du ellers giver os via din henvendelse, med det formål at besvare henvendelsen.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er i vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vi har en legitime interesse i at besvare din henvendelser. Henvendelser slettes løbende når de er behandlet.

2.6 Jobsøgere

Hvis du søger job hos os, behandler vi de oplysninger du afgiver i dit CV og ansøgning, men det formål at kunne vurdere om du skal kaldes til en jobsamtale.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er i vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vi har en legitime interesse i at behandle din ansøgning. Jobansøgninger slettes når rekrutteringsprocessen er afsluttet, medmindre vi beder om samtykke til at gemme dem yderligere.

3. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer hos Boligflow de indsamlede personoplysninger i den periode, der er tilladt i henhold til gældende lovgivning og sletter dem, når de ikke længere er nødvendige eller vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde ovenstående formål.

Det bemærkes, at der findes særlovgivning, herunder eksempelvis bogføringsloven og forældelsesloven, som kan give os pligt eller ret til at opbevare personoplysninger i længere tid. Vi beholder personoplysninger på debitorer og kreditorer i bogføringsmateriale i 5 år.

4. Modtagere af dine data

I visse tilfælde videregiver vi dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere og leverandører, eksempelvis IT-leverandører, udbydere af betalingsplatforme mv.
Disse samarbejdspartnere behandler udelukkende din personoplysninger på Boligflows vegne og i overensstemmelse med Boligflows instruks.

4.1 Overførsel til tredjelande

Boligflow kan overføre dine personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS), når det er nødvendigt.

Ved overførsel af personoplysninger til tredjelande, anvender vi som udgangspunkt EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser (SCC’er) med supplerende foranstaltninger som garanti for et sikkert verførselsgrundlag, samt EU-U.S. Data Privacy Framework.

Google Inc. i USA

  • Google Analytics: Statistik på hjemmesiden. Aftalevilkår findes her.
  • Google Cloud: Hosting og workspace. Aftalevilkår findes her.
  • YouTube: Virksomhedsprofil på YouTube. Aftalevilkår findes her.

Meta Platforms Inc. i USA

  • Facebook: Markedsføring af vore produkter. Aftalevilkår findes her.
  • Instagram: Markedsføring af vore produkter. Aftalevilkår findes her.

ActiveCampaign i USA

  • Marketing: E-mail markedsføring af vore produkter. Aftalevilkår findes her.

5. Dine rettigheder

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15-18 samt artikel 20-21, har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne angivet øverst.

5.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Der kan forekomme særlige tilfælde, hvor indsigtsretten ikke kan påberåbes.

5.2 Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

5.3 Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

5.4 Ret til begrænsning af behandling

I visse tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysninger – foruden opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

5.5 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

5.6 Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

6. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynet kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vil du høre mere om Boligflow?