Fraflytningssyn og fraflytningsrapport ifm. lejers fraflyning

Læs mere om reglerne her

Når lejer fraflytter lejemålet, gennemgås lejemålets stand umiddelbart efter, for at vurdere omfanget af skader og mangler i lejemålet. Et fraflytningssyn er den fysiske gennemgang af lejemålet og dets stand som danner grundlaget for en istandsættelse af lejemålet og om denne istandsættelse skal laves for enten lejer eller udlejers regning. Sidstnævnte afhænger af hvem der har vedligeholdelsespligten i lejemålet, og om lejer har misligholdt lejemålet.

Når fraflytningssynet er gennemført, kan udlejer konstatere og dokumentere hvordan lejemålets stand var på det tidspunkt, hvor lejer fraflyttede lejemålet. Dette ligger til grund for den efterfølgende fraflytningsrapport, som dokumenterer, hvilke forhold der skal istandsættes samt eventuelle fejl og mangler. Dermed kan udlejer sammenligne forholdene på fraflytningstidspunktet med forholdene på indflytningstidspunktet, hvor der også blev afholdt et indflytningssyn og udarbejdet en indflytningsrapport. På den måde sikrer man, at lejer ikke hæfter for fejl og mangler i lejemålet, som allerede var til stede på tidspunktet for indflytningen og udlejer kan finde ud af, hvad lejer er forpligtet til at istandsætte samt hvad der skal udbedres af skader som følge af lejers misligholdelse.

Hvis udlejer lejer mere end ét lejemål ud, skal der jf. lejeloven afholdes ind- og fraflytningssyn. Lejemålet skal synes senest 2 uger efter, at udlejer er blevet bevidst om, at lejer er flyttet ud. Derudover skal lejer indkaldes til fraflytningssyn med minimum 1 uges varsel.

Hvad kan udlejer kræve til fraflytningssyn?

Det er meget forskelligt fra udlejer til udlejer, hvad der kræves og forventes ved et fraflytningssyn. I nogle tilfælde gennemgår udlejer lejemålet overfladisk, mens andre gennemgår lejemålet ned til mindste detalje.

Hvad udlejer kan kræve af istandsættelse ved fraflytning afhænger af, om det er udlejer eller lejer, som har den indvendige vedligeholdelsespligt. Hvis det er udlejer, kan han/hun som udgangspunkt ikke forvente så meget lejeren. Typisk er det dog lejer, der har den indvendige vedligeholdelsespligt og derfor maling, lakering og gulvslibning ofte havne på lejers regning. Udlejer må dog aldrig forlange, at du lejemålet istandsættes, således det fremstår i bedre stand, end det var tilfældet ved indflytning.

Fraflytningsrapport

Ved fraflytningssynet skal udlejer, udarbejde en fraflytningsrapport som udleveres til lejer ved fraflytningssynet. Dette gælder når udlejer lejer mere end ét lejemål ud. Selve udleveringen kan ske ved at lejer modtager en printet version af rapporten eller får tilsendt fraflytningsrapporten via mail. Det gælder dog for begge muligheder, at udleveringen sker mens I står sammen og under fraflytningssynet.

Såfremt lejer er forhindret i at deltage i synet eller ikke ønsker at underskrive rapport, skal udlejer sende fraflytningsrapporten seneste 2 uger efter synet, hvorefter lejer har mulighed for at gøre indsigelse og klage over de punkter, som han/hun er uenig i.

Fraflytningssyn i Boligflow

Boligflow gør det nemt at indkalde til flyttesyn ved -ind og udflytning. Herefter har du muligheden for at udarbejde flytterapporten hos boligflow eller MoveOn og efterfølgende opgør saldi, opkræv og bogfør igennem flytteopgørelsen.    

Boligudlejere, som benytter Boligflow har muligheden for manuelt at download en skabelon i systemet eller bruge deres egen og efterfølgende uploade skabelonen til vores system.

Alternativt tilbyder vi at digitalisere ind- og fraflytningssyn gennem MoveOn.

Vil du høre mere om Boligflow?