Skal dine lejere reguleres?

Er du helt klar til at køre reguleringer i Boligflow eller vil du gerne have nogle tips til hvordan du sikrer dig at alt er som det skal være? Så læs mere i denne artikel

Kontroller opsætningen af regulering på alle lejemål

For hurtigt og nemt at kontrollere at alle lejemål er sat op til regulering korrekt, kan du bruge Boligflows eksportmulighed.

Du kan se hvordan du eksporterer en sådan liste i vores guide her.

Som hovedregel anbefaler vi at kontrollere følgende:

  • Er det den korrekte type regulering der er valgt?

  • Hvis lejeren skal springes over i år, er der så indtastet det rigtige år for næste regulering?

  • Er der medtaget de rigtige minimum og maximum grænser?

  • Er der valgt korrekt opsætning for regulering af depositum og forudbetalt leje?

  • Hvis lejeren skal modtage en varslingsskrivelse, er der så sagt ja til det?

Ret eventuelle fejl

Når du har kigget listen igennem, vil du måske opdage at der nogle småting der skal rettes for at reguleringerne kommer til at køre helt fejlfrit. Herunder finder du links til de mest relevante af vores guides i den forbindelse.


Hvordan kan jeg ændre i reguleringerne?


  • Er det den korrekte type regulering der er valgt?

Hvor kan jeg benytte regulering med fast sats?

Hvor kan jeg benytte trappeleje?


  • Hvis lejeren skal springes over i år, er der så indtastet det rigtige år for næste regulering?

Hvordan springer jeg reguleringen over ét år?


  • Er der medtaget de rigtige minimum og maximum grænser?

Der er selvfølgelig allerede indsat det huslejeloft som er vedtaget fra regeringens side, på 4%. Hvis dette ikke fremgår af din liste, bedes du kontakte Boligflow support på 70 60 20 03 eller support@boligflow.dk

For at opsætte yderligere grænser, se vores guide der er linket til herunder:

Hvordan opsætter jeg en minimum og maksimum grænse for NPI reguleringer?


Er din ejendom fritaget for loftet på de 4%, så se hvordan du slår det fra:

Hvad gør jeg hvis en af mine ejendomme er fritaget for loftet på 4 %?


  • Er der valgt korrekt opsætning for regulering af depositum og forudbetalt leje?

Hvordan opsætter jeg regulering af depositum og forudbetalt leje?

Hvordan ændrer jeg hvor mange måneder depositum og forudbetalt leje reguleres over?


  • Hvis lejeren skal modtage en varslingsskrivelse, er der så sagt ja til det?

Hvordan udsender jeg varslingsskrivelse til lejerne ved regulering?

Ret fejl på bagkant

Er dine reguleringer allerede foretaget og sendt afsted til lejerne. Så kan du heldigvis sagtens rette det på bagkant. For at hjælpe med det, har vi skrevet en guide til det:

Hvordan retter jeg en regulering på når den er gennemført?

Vil du høre mere om Boligflow?