Tilmelding til Betalingsservice

En guide til dig, så du nemt kan oprette din virksomhed til Betalingsservice og i samme omgang gøre Boligflow til dataleverandør.

Med Betalingsservice sikrer du at huslejen bliver betalt den første hverdag i måneden, og du slipper for lejere, som har lidt svært ved at komme ud af starthullerne. Betalingsservice hæver nemlig huslejen automatisk på lejers konto, uden hverken du som udlejer eller lejer skal foretage sig yderligere.

Vi har lavet en guide, så du step by step kan oprette og opsætte Betalingsservice, så det integrerer bedst muligt med Boligflow.

Har du en Betalingsserviceaftale i forvejen, men mangler at registrere Boligflow som dataleverandør, kan du indsende en ændring til Betalingsservice her.

Inden du går i gang med oprettelse af Betalingsserviceaftalen, er det en god idé at kontakte dit pengeinstitut, for at få oplyst dit FI-kreditnummer. Det skal du nemlig bruge i step 2, og har ikke mulighed for at komme videre i oprettelsen uden.

Login

Du starter ved at gå ind på https://betalingsservice.mastercard.com/ og vælge 'opret aftale'. Herefter skal du logge ind med din medarbejdersignatur, hvorefter du vil blive sendt videre til et oprettelsesflow.

Step 1 - Virksomhedsoplysninger

Første step omhandler dine generelle virksomhedsoplysninger.

Her starter du med at indtaste navn og kontaktoplysninger på den primære kontaktperson i jeres virksomhed. Altså den, som vil beskæftige sig mest med jeres Betalingsserviceaftale.

Ved p-nummer trækker Betalingsservice selv det oplyste fra cvr-registeret. Har du flere p-numre, vil der være en liste, hvor du selv kan vælge, hvilket der skal bruges.

Under ejerforhold tilføjer du de reelle ejere, som også er listet i cvr-registeret, ved at klikke på 'tilføj ejer'. Bemærk du skal cpr-nr klar ved indtastningen.

Nedenunder er det den tegningsberettiget, som du angiver som underskriver ved at klikke på 'tilføj en underskriver'. Det er igen den/de samme som er registreret i cvr-registeret,

Når disse oplysninger er på plads, kan du klikke fortsæt.

Step 2 - Vælg produkt

Under produkt skal du vælge Betalingsservice ved at klikke af i boksen ud fra dette produkt. Vi i Boligflow anbefaler du bruger denne løsning, ellers har vi ikke mulighed for at lave opkrævninger på dine vegne, og dermed vil din tilmelding til Betalingsservice ikke kunne integreres med Boligflow. Du kan se mere om forskellen på de to produkter her: https://www.betalingsservice.dk/erhverv/ny-kunde

Herefter er det vigtigt, at du vælger den løsning, som hedder 'Betalingsservice MED indbetalingskort'.

Dernæst indtaster du FI-kreditornummer, som du kan få oplyst af din bank.

Ved virksomhedens returadresse på indbetaingskortet indtaster du din virksomhedsoplysninger.

Derefter kan du klikke fortsæt.

Step 3 - Øvrige oplysninger

Ved debitorgruppenummer udfylder Betalingsservice automatisk med 00001, det har du mulighed for at redigere, hvis du vil.

Dernæst skal du angive navnet på din opkrævning, som vil fremgå i lejers Betalingsservice oversigt netbank. Her vil det give mening, at redigere feltet til din virksomheds navn samt “husleje”. Det er ikke sikkert, at lejer har hæftet sig ved dit virksomhedsnavn, men husleje vil de kunne nikke genkendende til.

Under tilmelding til Betalingsservice, har du mulighed for at ændre navnet på det nummer, som lejer skal opgive ved sin egen tilmeldelse. Betalingsservice preudfylder det med “kundenummer”, men det evt. også omdøbes til lejernummer.

Ved betaling på ikke bankdage, skal du vælge 'efterfølgende bankdag'. Hos Boligflow beregner vi den første betalingsdag i måneden, dvs. falder den første i måneden ikke på en hverdag, så tager vi den næstkommende hverdag.

Under dataudveksling med Betalingsservice er det vigtigt, at du vælger 'virksomhed/forening bruger anden samarbejdspartner/administrator'. Ellers vil vi i Boligflow ikke kunne lave opkrævninger på dine vegne. Her indtaster du vores cvr-nummer, som er 40843639 og angiver vores virksomhedsnavn, som er Byte the Bits ApS (vores virksomhed er oprettet før vi vidste, at Boligflow skulle hedde Boligflow - men det er en anden historie).

Til sidst under delsystem er der forudfyldt med BS1, som du bare skal beholde.

Du er nu klar til at klikke fortsæt.

Step 4 - Fakturering

Ved afregningskonto til brug for Betalingsservice indtaster du det registrerings- og kontonummer, hvor du gerne vil have huslejen indbetalt hver måned.

Dernæst kan du vælge, hvilken konto, Betalingsservice skal bruge som gebyrkonto for det gebyr de opkræver pr. betaling. Skal de opkræves på den samme konto som ovenfor eller en særskilt konto. Det er mest almindeligt med samme konto.

Du kan læse mere om Betalingsservices priser her.

Til sidst skal du tage stilling til, hvordan I ønsker at modtage fakturering fra Betalingsservice. Det skal bare være, hvad der passer jeres virksomhed bedst.

Herefter kan du klikke fortsæt.

Step 5 - Afslut

Til sidst får du opsummeret de indtastet oplysninger, som naturligvis er en god idé at kontrollere. Ellers er det muligt at gå tilbage og korrigere.

For at kunne færdiggøre din oprettelse, skal du sætte flueben ved, at din virksomhed er indforstået med de gældende regler i Betalingsservice. Og til allersidst er der mulighed for at tilmelde sig Betalingsservices nyhedsbrev.

OBS: Under "Bemærk:" skal du indsætte følgende tekst:

"Type 603 leverancer ønskes".

"Type 605 leverancer ønskes (BS Tilmeldingsintegration via fil-integration)".

Nu kan du klikke 'godkend', underskrive med din medarbejdersignatur og få en kvittering på din oprettelse. Herefter vil de tegningsberettiget ligeledes modtage med mail, hvor de vil blive bedt om at underskrive, samt jeres pengeinstitut vil få besked og vil skulle godkende oprettelsen.

Efter ca. 5 hverdage, vil I modtage en velkomstmail med jeres BS-nummer, som du nu kan indtaste under virksomhedsindstillingerne i Boligflow sammen med debitorgruppenummer og FI-kortnummer. Du er nu klar til at få fuld udbytte af Boligflow og vores automatiske opkrævninger.

Vil du høre mere om Boligflow?