Hvad skal du vide om forhøjelse af det løbende acontobidrag?

Inflationen stiger fortsat og mange udlejere vil højst sandsynligt være nødt til at foretage en forhøjelse af det løbende acontobidrag de opkræver fra deres lejere. Men hvad siger lejeloven egentlig om acontobetaling af forbrugsudgifter?

Varsling af forhøjelse af det løbende acontobidrag

I den nye lejelov § 71 står der beskrevet hvordan man, som udlejer, skal forholde sig til "acontobetaling af forbrugsudgifter".

Udlejeren kan med 6 ugers varsel til en betalingstermin forlange, at lejeren skal betale acontobidrag til dækning af lejerens andel i ejendommens udgifter vedrørende varme, opvarmning af vand, køling, vand, el og gas, når udgifterne hertil ikke er indeholdt i lejen, jf. dog § 79, stk. 2. Udlejeren kan med samme varsel forlange forhøjelse af løbende acontobidrag.

Du kan læse hele paragraffen her.

Hvad betyder det for dig?

Det betyder at du, med 6 ugers varsel, kan lave en forhøjelse af det løbende acontobidrag som lejeren betaler. Dette bidrag kan du redigere under lejemålet, på fanen "Økonomi", og så under "Faste bidrag".

Screenshot 2022-10-18 at 13.48.38.png

Du har også mulighed for at udsende en "varsling" gennem Boligflows lejerkommunikation. Her kan du vælge at sende meddelelsen til en bestemt lejer, en bestemt ejendom eller andet. Læs mere om hvordan du udsender en meddelelse til dine lejere her.

Vil du høre mere om Boligflow?