Påkrav – Når lejer ikke betaler til tiden

Læs mere om reglerne her

Hvad er et påkrav?

Et påkrav er en meddelelse fra udlejer til lejer om, at lejer ikke har betalt huslejen rettidigt eller på anden vis misligholdt lejekontrakten. I forbindelse med et påkrav udarbejdes der en påkravsskrivelse som opfylder en række lovmæssige krav. De lovmæssige krav til påkravsskrivelsen afhænger af om lejeren er et erhvervslejemål eller privat boliglejemål. Hvis lejer fortsat ikke betaler, kan udlejer i sidste ende vælge at ophæve lejemålet.


Hvornår må man sende et påkrav?

Påkravet må først sendes 3. hverdag efter sidste betalingsdag. I boliglejeforhold har lejer 14 dage efter modtagelsen af påkravet til at betale restancen og i erhvervslejeforhold er fristen på 3 dage. Såfremt lejer ikke betaler indenfor denne periode, kan udlejer ophæve lejemålet.

Da det er udlejer, som bærer risikoen for at påkravet kommer frem til at lejer, er det vigtigt at udlejer skal kunne dokumentere, at brevet er kommet frem. Boligflow sender alle breve som A-post for hurtigst mulig ekspedition. Ligeledes sender vi rekommanderet for at udlevering af forsendelsen sker mod modtagelse af kvittering.


Påkravsgebyr

Som udlejer kan man vælge at inkludere et påkravsgebyr i påkravet. Påkravsgebyret varierer alt afhængigt af om der er tale om private boliglejemål eller erhvervslejemål.

Påkravsgebyret for private boliglejemål er fastsat iht. lejelovens paragraf 93 stk. 2. og reguleres årligt. I 2022 er påkravsgebyret på 291 DKK.

Påkravsgebyret for erhvervslejemål er fastsat iht. Erhvervslejeloven paragraf 69 stk. 3 og reguleres årligt. I 2022 er påkravsgebyret på 159 DKK med tillæg af 2% af det skyldige beløb ud over 1.000 DKK


Hvad skal der stå i et påkrav?

Det er vigtigt at udlejer overholder de krav, som er gældende i forbindelse med påkravsskrivelsen, for at den er gyldig og kan bruges ved en eventuel ophævelse af lejemålet. I henhold til Inkassolovens paragraf 10 er følgende gældende:

• Stk. 2. I påkravsskrivelsen skal tydeligt angives alle oplysninger, som er nødvendige for skyldnerens bedømmelse af fordringen.

• Stk. 3. I påkravsskrivelsen skal angives en frist, inden for hvilken skyldneren kan indfri fordringen, uden at der foretages foranstaltninger, hvorved der påføres skyldneren yderligere omkostninger. Fristen skal være mindst 10 dage fra afsendelsen af påkravsskrivelsen.”

Som udlejer bør du som minimum inkludere følgende information:

• Overskrift der oplyser lejer om at brevet er et påkrav

• Navn og adresse på lejer

• Lejemålets adresse

• Dato for påkravsskrivelse

• Skyldigt beløb

• Påkravsgebyr

• Bankoplysninger til brug for indbetaling

• Oplysning om, at lejemålet kan ophæves, hvis beløbet ikke betales inden sidste frist.

Vil du høre mere om Boligflow?