Lejekontrakt - Sådan skal du forholde dig

Få indblik i reglerne omkring lejekontrakter og hvordan de adskiller sig mellem lejeloven og erhvervslejeloven.

Lejekontrakt

Lejekontrakten fastsætter de rettigheder og pligter i lejeforholdet mellem udlejer og lejer. Når lejekontrakten underskrives, kræver udlejeren normalt, at lejeren betaler et depositum og/eller nogle måneders husleje forud. Ved misligholdelse af lejekontrakten kan udlejer indlede et restanceforløb for at inddrive den manglende betaling hos lejeren.Er en lejekontrakt lovpligtig?

En lejekontrakt er ikke lovpligtig i henhold til lejeloven. Begge parter kan dog under hele lejeperioden kræve en skriftlig lejekontrakt hvis der indledningsvis kun er indgået en mundtlig aftale mellem udlejer og lejer. Lejelovens vilkår gælder for lejemålet, når parterne ikke har aftalt andet. Lejeloven indeholder dog en række bestemmelser, hvor der ikke er aftalefrihed.Digital lejekontrakt

På idenrigs- og boligministeriets hjemmeside kan udlejere frit downloade ”Typeformular A” standardlejekontrakten, som kan bruges for private udlejningsbyggerier. Lejekontrakten kan både udfyldes analogt og digitalt og kan nemt gemmes online i det system udlejeren bruger til at administrere sine ejendomme.Lejekontrakt erhvervsmål

Modsat private lejemål, så er der en række væsentlige forskelle som gælder for erhvervslejemål. Det væsentligste er at de to kontrakttyper er omfattet af hver deres lov. For privat udlejning gælder lejeloven og for erhverv gælder erhvervslejeloven.

Hvor der er nogle faste rammer til privatudlejning, er rammerne for erhverv langt mere frie. Det betyder at der er en større aftalefrihed mellem udlejer og lejer i en lejekontrakt til erhvervsmål.

Det er dog et krav iht. erhvervslejeloven at en lejekontrakt for erhverv indeholder; beskrivelse- og anvendelse af lejemålet, husleje og lejeregulering, driftsudgifter, forsikringer, vedlige- og renholdelse, afståelse, forkøbsret, ansvar og risiko.

Vil du høre mere om Boligflow?