Opsætning af forbrugstyper

I vores første produktopdatering for januar 2023, har vi mange spændende nye funktioner vi glæder os til at fortælle jer om. Læs mere om det i vores artikel her.

Opsætning af forbrugstyper

For at mindske tastearbejdet, når du skal oprette nye lejekontrakter, og for at have al forarbejdet på plads, når der skal laves forbrugsregnskab, kan du nu lave hele opsætningen af forbrugstyper på ejendommen.

På hver ejendom kan du derfor vælge hvilke afregningstyper dine lejere skal betale aconto til, og hvornår regnskabsåret starter. Vi har skrevet en guide til hvordan du laver denne opsætning, som du kan læse her.

Køling som forbrugstype

Som en ny funktion, er det nu også muligt at vælge "Køling" som forbrugstype.

Screenshot 2023-01-12 at 13.32.43.png
Denne forbrugstype kan opsættes på samme måde som varme og varmt vand, vand og el, under ejendommen og forbrug.

Download listevisninger

På alle vores listevisninger i Boligflow, har du nu mulighed for at downloade til excel. Det betyder at du kan bruge filtreringsmulighederne, til at få lige netop den liste du har brug for. Disse listevisninger indebefatter:

  • Lejemål

  • Ejendomme

  • Lejere

  • Opkrævninger

  • Restance

  • Kreditnotaer

  • Overførsler af restbeløb

  • Finansbilag

  • Indbetalinger

Se hvordan du gør, i vores guide her.

Opret ophørt lejekontrakt

Har du nogle lejere som fraflyttede før du kom ombord på Boligflow, men som du ønsker at få lagt ind i systemet, fx for at kunne medtage dem i dit forbrugsregnskab? Så kan du bruge vores nye funktion "Opret ophørt lejekontrakt".

Med kun nogle få indtastninger, er lejekontrakten oprettet og alt er klar. Læs hvordan, i vores guide her.

Vil du høre mere om Boligflow?