Flytteopgørelsen når lejer fraflytter lejemålet

Læs mere om reglerne her

Hvad er en flytteopgørelse?

Flytteopgørelsen eller flytteafregning, er en økonomisk opgørelse over de udgifter, som lejer skal betale for, ved istandsættelsen af det lejemål, som vedkommende netop er fraflyttet. Flytteopgørelsen tager udgangspunkt i den fraflytningsrapport som foreligger fra det afholdte flyttesyn. I flytteopgørelsen kan lejer og udlejer altså se de specifikke beløb, som lejer skal betale for istandsættelsen af lejemålet. 

Eksempler på hvad en flytteopgørelse kan indeholde

Udlejer kan som udgangspunkt kun medtage udgifter til istandsættelse fra den tidligere udarbejdet fraflytningsrapport. Udlejer kan altså ikke kræve, at lejer skal betale istandsættelse af noget, som ikke er angivet i fraflytningsrapporten, med mindre der er tale om en skjult mangel.

Som tidligere nævnt kan flytteopgørelsen indeholde forskellige udgifter til istandsættelse af lejemålet. Hvad der konkret skal istandsættes afhænger af det enkelte lejemål og hvordan lejer har vedligeholdt lejemålet. I opgørelsen kan der eksempelvis være udgifter til:

  • Maling af lejemålet

  • Afslibning af gulve eller reparation af tæpper

  • Reparation af loft

  • Reparation af dør(e)

  • Reparation af vinduer

  • Reparationer i køkken såsom ovnglas, skabslåger eller fryseskuffer

  • Manglende betalt husleje

  • Tilbageholdelse af beløb i vand/varme 

Flytteopgørelse tidsfrist

Jf. lejeloven er der ingen konkret tidsfrist, for hvornår en flytteopgørelse skal være afsendt og modtaget af lejer. Lejeloven betegner fristen som “inden for rimelig tid”, men i de fleste tilfælde vil lejer modtage flytteopgørelsen indenfor et par måneder efter fraflytningen.

Sådan udarbejder man en flytteopgørelse

Som udlejer, skal du udspecificere de enkelte udgifter. Det er altså ikke nok, blot at skrive et samlet beløb for hele istandsættelsen. Hver enkelt udgift skal noteres på egen linje med den konkrete udgift. Med udgangspunkt i vores tidligere eksempler, skal man altså dele det op således:

Afslibning af gulve: 5.000,-

Maling af lejemålet: 10.000,-

På den måde har lejer mulighed for at vurdere om udgiftsposterne er reelle og rimelige, ift. det stykke arbejde der skal laves.

Vil du høre mere om Boligflow?