Den nye lejelov 2022

Den nye lejelov træder i kraft pr. 1. juli 2022, men hvad skal du egentlig være opmærksom på i den forbindelse? Det kan du læse mere om i dette blogindlæg.

Hvad indebærer den nye lejelov for dig som udlejer? 

Den nye lejelov gælder alle lejekontrakter – også dem indgået før 1. juli 2022

Hovedformålet med den nye lejelov, er at sammenskrive den gældende lejelov og boligreguleringsloven for at gøre reguleringen af lejeboliger mere gennemskuelig. Dette vil dog medføre praktisk arbejde for aktørerne i lejeboligbranchen i og med deres materiale skal opdateres således der henvises til de korrekte paragrafer.


Ny Typeformular A, 10. udgave

Nu er den nye typeformular udgivet og den ligger selvfølgelig allerede klar i Boligflow. Du behøver ikke at foretage dig noget, næste gang du opretter en lejekontrakt vil systemet helt automatisk tage udgangspunkt i den nye typeformular. Du bliver guidet igennem dit velkendte lejekontraktsflow, hvor vi har taget højde for alle de nye regler og love, så du nemt kan udarbejde lejekontrakten.


Anden nyttig viden

Den nye typeformular kunne tages i brug fra d. 1. september 2022, men da typeformularen var forsinket, blev der opstillet nogle forholdsregler i forbindelse med overgangsperioden fra den gamle Typeformular A, 9. udgave, til den nye.

Retningslinjerne i overgangsperioden lyder derfor således:

  • Udlejer må og kan anvende Typeformular A, 9. udgave, frem til og med den 31. december 2022

  • Udlejer tidligst må anvende Typeformular A, 10. udgave, fra den 1. september 2022

  • Udlejer fra den 1. januar 2023 SKAL anvende Typeformular A, 10. udgave

I perioden fra 1. september 2022 til 31. december 2022 kan du altså selv vælge om du bruger Typeformular A, 9. udgave, eller Typeformular A, 10. udgave.

Det vil dog ikke være muligt for dig oprette lejekontrakter ud fra Typeformular A, 9. udgave i Boligflow, efter d. 01.10.2022, da vores lejekontraktsflow overgår til den nye typeformular som standard.


Typeformular A, 9. udgave før 01.10.2022

Boligflow har taget alle de nødvendige forholdsregler så du trygt kan benytte vores lejekontraktsflow med typeformular A 9 i overgangsperioden. Vi har selvfølgelig sikret at alle paragrafhenvisninger er blevet opdateret i forbindelse med den nye lejelov, deriblandt i forhold til påkrav, ophævelser og reguleringer.

Derudover har vi også indsat en formulering i §10 som kan skabe en ekstra sikkerhed og tryghed i overgangsperioden. Formulering lyder således:

Aftaletidspunktet for indgåelse af denne lejeaftale er sket efter 1/7-2022. Da den nye autoriserede typeformular på aftaletidspunktet endnu ikke er publiceret, benyttes typeformular A. 9. udgave. Paragrafhenvisningerne i den fortrykte formular er således ikke korrekte (henviser til lejeloven som var gældende frem til 1/7-2022). Dette er lejer blevet gjort opmærksom på, og bekræfter sig indforstået hermed ved dennes underskrift.


Læn dig trygt tilbage

Alt i alt er der altså ikke noget du skal foretage dig. Du kan bare slappe af og bruge tiden på noget sjovere mens Boligflow klarer resten.

Vil du høre mere om Boligflow?